Da kosite lucerku, a ne korove! | AgroKorpa
For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
Da kosite lucerku, a ne korove!

Da kosite lucerku, a ne korove!

Lucerka je vodeća i najvažnija krmna biljka u Srbiji od koje se dobija kvalitetna stočna hrana. Međutim, malo je lucerišta kod nas koja izgledaju reprezentativno i koja donose kvalitetno seno 6 ili 7 godina. Prosek u našoj zemlji je 3 godine, a razlog je što se korovi i miševi retko suzbijaju.

Dobra lucerka
Dobra lucerka
zakorovljena lucerka
Zakorovljena lucerka

          

Na tek zasnovanom lucerištu, posle brzog nicanja lucerka se sporo razvija u početnim fazama. Brz porast korova, već u startu može dovoseti do ugušivanja biljaka i proređivanja useva što je već u samom startu veoma loše po gajenu biljku. Mnogi svoju borbu protiv korova zasnivaju na ranijoj kosidbi, a ne na primeni herbicida. Ovo je potpuno pogrešno, jer prvi otkos naročito u godini zasnivanja treba uraditi tek u vreme precvetavanja lucerke. Svaka kosidba koje se radi pre ove faze može dovesti do proređivanja useva jer se biljke još nisu dovoljno ukorenile. Međutim, svaki naredni otkos treba raditi od faze butonizacije do početka cvetanja jer je u tom periodu najpovoljniji odnos prinosa i kvaliteta krme.

Pošto imamo veoma blagu zimu, neophodno je biti spreman i pratiti stanje useva. Kada vegetacija, nakon perioda mirovanja krene, najveći značaj imaju zimski i ranoprolećni korovi kao što su: gorušica, divlja rotkva, hoću-neću, ksieljak, mišjakinja, maslačak i još mnogo drugih korova, a nakon prvog otkosa možemo očekivati pojavu štira, pepeljuge, palamide, kiseljaka, sirka i ostalih širokolisnih i uskolisnih korova.

Tretman – preporuka

Da bi ste održavali svoje lucerište, imali viske prinose odličnog kvalieta, lucerište morate redovno čistiti od korova, a preporuka je da kad lucerka dostigne visinu od 10 do 20 cm (važi i za staru i za tek zasnovanu lucerku) uradite tretman:

BUTOXONE DB 1,5-2 l/ha UZ DODATAK 8 GRAMA  PREPARATA PIANO

ili

BUTOXONE DB 1,5-2 l/ha UZ DODATAK 8 GRAMA PREPARATA PIANO

Svaka od ovih kombinacija poseduje dobra sinergistička svojstva, tako da je efikasnost kada se primene zajedno znatno bolja od pojedinačne primene svakog od navedenih preparata.

Koju god kombinaciju da odaberete omogućiće vam da suzbijete sve širokolisne korove koji se mogu naći na lucerštima, a pošto će se u toku vegetacije sigurno pojaviti i uskolisni (travni) korovi oni se mogu vrlo lako ukloniti primenom preparata Flupisor u količini 1 l/ha.

FLUPISOR 1l/ha

Osnovna ideja ove preporuke je da pomognemo proizvođačima da kose lucerku, a ne korove na svojim parcelama.

M.Sc. Dejan Reljin, Chemical Agrosava

leave your comment

Top