Setvospremači: Koliko zemlje može da se obradi za 8 sati? | AgroKorpa
For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
Setvospremači: Koliko zemlje može da se obradi za 8 sati?

Setvospremači: Koliko zemlje može da se obradi za 8 sati?

Setvospremači imaju veoma široku primenu u ratarskoj proizvodnji. Koriste se :

• za usitnjavanje, rastresanje i fino ravnanje gornjeg sloja oranice,

• za provetravanje livada, lucerišta i detelišta,

• za uništavanje korova,

• za ljuštenje strnjišta,

• za međurednu obradu i

• za direktnu predsetvenu pripremu oranice kada se isključuje oranje.

Imajući u vidu da je setvospremač kombinovano oruđe jer ima ravnjač, motičice i valjak, pa iz toga proizilaze neke prednosti kao što su:

• manji broj prohoda smanjuje potrošnju goriva, a i zemlja se manje sabija,

• veća usitnjenost zemljišta obezbeđuje ujednačeni pokrivač za seme koje je time zaštićeno od isušivanja, pošto je vreme klijanja skraćeno, pa je moguće pliće sejanje,

• očuvanje vlage u zemljištu posle zimskog perioda osigurava brže klijanje i bolji razvoj biljaka i kada je proleće bez padavina.

Glavni delovi za setvospremače

Što se tiče glavnih delova setvospremača, oni uključuju:

1. Osnovni ram sa krilima

2. Uređaj za regulisanje dubine sa hidraulikom

3. Nosač sa rotorima (sitnilicom)

4. Uređaj za transport sa hidraulikom

5. Prednji ravnjač (daska)

6. Elastični nosači „S“ sa motičicama

7. Hidraulični uređaj za podizanje krila u transportni i spuštanje u radni položaj i

8. Točkovi

Setvospremac
Setvospremač IMT 616.4 Rz 2,9 m nema hidrauliku, a ni bočna krila

Setvospremači manjih radnih zahvata (Rz) konkretno IMT 616.2 Rz 2,1 m i 616.4 Rz 2,9 m nemaju hidrauliku, a ni bočna krila. Prvobitna verzija setvospremača IMT 616.9 Rz 6,1 m nije imala hidrauliku, pa se podizanje i spuštanje krila vršilo preko ručne dizalice sa sajlama. Kasnije verzije dobile su hidrauliku.

Prema načinu prikopčavanja za traktor postoje nošeni i vučeni setvospremači.

Potrebno konjskih snaga (ks) traktora prema (Rz) radnom zahvatu setvospremača sistema IMT-a:

• Rz 2,1 m 616.2 = 35 ks,

• Rz 2,9 m 616.4 = 58 ks,

• Rz 3,7 m 616.6 = 70-80 ks,

• Rz 4,9 m 616.5 = 100 ks,

• Rz 6,1 m 616.9 = 120 ks,

• Rz 8 m 616.1 = 160 – 200 ks,

• Rz 9,6 m 616.0 = 200 – 250 ks.

Radni organi setvospremača su ravnjači, motičice i rotori (sitnilice).

Prednji ravnjač setvospremača – daska

Daska prednjeg ravnjača ima zadatak da razbija grumenje zemlje i ravna zemljište. Ovaj način pripreme zemljišta za setvu omogućava ravnomernije proklijavanje semena, brži rast i veći prinos. Podešavanje visine daske vrši se pomoću gornje osovinice držača daske. Osovinica sa osiguračem se izvadi i ponovo postavi u odgovarajući otvor. Podešavanje ugla daske vrši se postavljanjem elastičnog nosača daske u odgovarajući otvor nosača daske. Za razbijanje grudvi daska se postavlja pod uglom od 45 °C, a za ravnanje zemlje pod uglom od 90 °C u odnosu na zemlju. Zahvaljujući elastičnom nosaču daska lako prelazi preko prepreke.

Daska se obavezno koristi kod predsetvine pripreme zemljišta, osim kada je zemljište previše vlažno.

Motičice

setvospremač motičica
Motičica setvospremača “pačja noga”

Setvospremači koriste više vrsta motičica i to:

• dvostrana kopljasta motičica širine 35 mm, koja se koristi kod svih setvospremača,

• motičica „pačija noga“ širine 70 mm, koristi se za teže uslove kao što su strnjišta i suva teža zemljišta,

• motičica „pačija noga“ širine 105 mm, koristi se za međurednu obradu okopavina,

• motičica za kultivaciju pašnjaka, strnjišta i za pripremu ležišta za seme u tešku ilovaču širine 10 mm,

• motičica za potiranje tragova točkova traktora.

Na setvospremač se postavljaju 2+2 motičice tako da se poklope za tragom zadnjih točkova traktora.

One se postavljaju 2-4 cm niže u odnosu na ostale motičice. Njihov zadatak je da sabijenu zemlju ispod točkova traktora rastresu i nivelišu u nivou ostalih motičica.

Za rad sa setvospremačem moraju se tačno razmestiti motičice. U principu razmeštaju se od sredine levo i desno, kako bi otpori bili približno isti za sve motičice. Kod IMT-ovih setvospremača razmak iznosi 10 – 15 cm.

Motičice se postavljaju – montiraju na elastični nosač „S“ opruge na ram sa oznakom „O“. Na ovaj način one su izravnate po dužini i širini.

Rotori – sitnilica – valjci setvospremača

Rotori za setvospremač FI295

Setvospremači mogu imati jedan ili dva valjka. Zadatak sitnilice tj. rotora je:

• razbijanje, mrvljenje i rastresanje zemlje koja svojom težinom vrši sabijanje zemljišta i time stvara idealno ležište za seme gde će se koren semena lakše i brže razvijati,

• rotori ostavljaju za sobom potpuno ravno zemljište spremno za setvu.

Sitnilica, odnosno rotori sa jednim valjkom pogodna je za rad na srednje teškim zemljištima. Ova dva valjka koriste se za veoma finu pripremu zemljišta, kao i za veoma teška zemljišta. Najoptimalniji rezultati postižu se sa radnom brzinom od 8 – 12 km/h.

Podešavanje dubine rada vrši se pomoću zavojnog vretena sa točkom. Podesivač visine ima na sebi traku u vidu skale sa ugraviranim prema brojevima kojoj se podešava dubina rada. Setvospremači sa većim radnim zahvatom vrše podešavanje preko hidraulične instalacije. Radna dubina iznosi 2 – 15 cm.

Kod setvospremača Rz 9,6 m IMT 616.0 podešavanje nagiba kao vučenog oruđa preko rude, vrši se preko podesive poluge koja spaja rudu sa ramom na srednjoj gredi. Podešavanje se vrši skraćivanjem ili povećavanjem dužine poluge preko zavijanja ili odvijanja navoja. Skraćivanjem poluge podiže se zadnji kraj, a produživanjem prednji kraj setvospremača. Cilj podešavanja je da prednji i zadnji kraj rude bude na istoj dubini.

Obrada zemlje za 8 časova

Setvospremac
Obrada zemlje sa setvospremačem

Dole navedeni podaci pokazuju koliko hektara može da se obradi za osmočasovno radno vreme u zavisnosti od veličine radnog zahvata setvospremača:
• zahvat 2,1 m – 10 hektara
• zahvat 2,9 m – 14 hektara
• zahvat 3,7 m – 18 hektara
• zahvat 4,9 m – 24 hektara
• zahvat 5,7 m – 30 hektara
• zahvat 6,1 m – 35 hektara
• zahvat 8,0 m – 48 hektara
• zahvat 9,6 m – 55 hektara

Ovo su orjentacione vrednosti koje mogu biti veće, a i manje u zavisnosti od:
• stanja oruđa
• podečenosti oranja
• dubine obrade zemljišta
• stanja zemljišta
• dužine parcele
• obučenosti traktoriste
• jačine traktora

Održavanje setvospremača

I pored toga što su ova oruđa napravljena od vrlo kvalitetnih materijala, dobar i kvalitetan rad zavisi u velikoj meri od njegovog pravilnog održavanja.

Za bezbedan rad, duži vek trajanja, veliki učinak, kao i niske troškove opravke neophodno je redovno i pravilno održavanje. Za pravilno održavanje neophodno je:

• pre početka rada vizuelno pregledati oruđe,
• redovno podmazivati rotore preko mazalica,
• pregledati valjke, hiraulična creva, hidraulične cilindre i ležajeve,
• po potrebi pritegnuti navrtke na zavrnjima,
• oštećene delove zameniti,
• gume pravilno naduvati,
• imati knjižicu evidencije za oruđa i
• pored toga, što su motičice urađene od kvalitetnog legiranog čelika i one se troše. Kad se jedna strana kopljastih motičica istupi, okreće se za 180 °S i koristi druga strana. Kada se i ona istupi tada se vrši oštrenje sa tocilom ili turpijom.

Napomena

U literaturi, a i u praksi može se čuti za setvospremač da se kaže da je to kultivator, negde i perasti kultivator za rotore da su žičani valjci, a za motičice da su to raonici. Prema zvaničnoj tehničkoj dokumentaciji IMT-a to su setvospremači, žičani valjci su rotori, a motičice su motičice.
IMT-e je bio jedini zvanični zastupnik KONGSKILOE setvospremača, i potpisnik ovih redova je radio u IMT-u, 40.5 godina kao kontrolor oruđa. Za to vreme je kontrolisao i setvospremače, dok proizvodnja nije prebačena u IMT – FOP Novi Bečej.

Oglase za prodaju setvospremača, ali i ostalih poljoprivrednih mašina možete postaviti OVDE, a da ih kupite klikom na link OVDE.

 

leave your comment

Top