Politika privatnosti | AgroKorpa
For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Politika privatnosti

Prilikom korišćenja portala agrokorpa.rs određeni lični podaci korisnika sajta se prikupljaju, obrađuju, koriste i čuvaju, a u svrhu nesmetanog funkcionisanja i korišćenja sajta, pružanja osnovne usluge portala, ali i u svrhu izvršavanja zakonske obaveze jasne identifikacije oglašivača iz Zakona o oglašavanju. Svako prikupljanje, obrada i čuvanje ličnih podataka korisnika vrši se u skladu sa važećim propisima Republike Srbije (ZZPL) i novom evropskom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).

Pristupanjem i/ili korišćenjem našeg portala, korisnici daju saglasnost i prihvataju da portal prikuplja, koristi, obrađuje i čuva lične podatke, a na način utvrđen ovom politikom privatnosti.

Koje podatke prikuplja portal agrokorpa.rs?

 • ime i prezime, email adresu, telefon, lokaciju (prilikom kreiranja naloga i postavljanja oglasa, slanja obaveštenja i komunikacije)
 • količinu i sadržaj oglasa, sadržaj poruka koje korisnici razmenjuju međusobno putem sistema za razmenu poruka na portalu ili sa administracijom portala preko mejla ili kontakt forme; podaci o uređajima koje korisnik koristi za pristup sajtu, IP adrese, cookies i druge slične tehnologije (prilikom korišćenja sajta).

Šta su kolačići (cookies)?

HTTP cookie ili Cookies, na srpskom kolačići, jesu tekstualne datoteke koje sadrže male količine informacija koje se čuvaju u pretraživaču, a koji se nalazi na računaru, mobilnom telefonu ili nekom dugom uređaju dok korisnik pregleda određeni sajt.

Kolačići ne mogu sadržati viruse, a kamoli instalirati maliciozni softver na računaru na kojem se koriste.

Ukoliko ste nezadovoljni korišćenjem kolačića na agrokorpa.rs, možete ih lako izbrisati iz foldera za kolačiće u pretraživaču. Isto tako možete podesiti svoj pretraživač tako da blokira kolačiće ili da šalje upozorenje pre nego što kolačić bude memorisan na vašem računaru. Ako ovo uradite, možda nećete biti u mogućnosti da koristite pojedine usluge na našim ili drugim stranicama.

Kako agrokorpa.rs koristi i čuva podatke?

Agrokorpa.rs prikuplja lične podatke u skladu sa važećim zakonskim propisima Republike Srbije, a u cilju pružanja usluga informacionog društva, poboljšanja korisničkog iskustva na sajtu, zaštite sopstvenih legitimnih interesa, kao i interesa korisnika i očuvanja bezbednosti.

Podaci se čuvaju u bazama i na serverima zaštićenim savremenim bezbednosnim tehnologijama. Korišćenje i obradu podataka vrše zaposleni, koji preduzimaju administrativne, fizičke i elektronske mere u cilju zaštite ličnih podataka od neovlašćenog pristupa.

Podaci se čuvaju onoliko koliko je neophodno da se obezbedi nesmetano pružanje usluga korisnicima. Lični podaci koji se popunjavaju prilikom registracije čuvaju se sve dok je korisnik registrovan na agrokorpa.rs. Ukoliko korisnik podnese zahtev za brisanje naloga ili podataka, agrokorpa.rs će u zakonskom roku od 30 dana obrisati podatke.

Za prikupljanje i obradu bilo kojih podataka u bilo koju svrhu koja nije obrađena ovim dokumentom, agrokorpa.rs će obavezno tražiti od korisnika nedvosmisleni pristanak.

Prosleđivanje podataka trećim stranama 

Agrokorpa.rs iz razloga analize posećenosti sajta koristi Google Analytics, analitičku uslugu koju pruža Google, Inc. (Google). Google Analytics koristi kukije, odnosno male tekstualne fajlove koji se smeštaju na računar korisnika, koji omogućavaju agrokorpa.rs lakšu analizu načina na koji mu korisnici pristupaju.

Informacije koje se na ovaj način prikupljaju o korišćenju sajta (uključujući IP adresu, ali bez ličnih podataka) biće preneti i sačuvani kod Google-a, na serverima koji se nalaze na teritoriji SAD.

Google će iskoristiti ove informacije u svrhu analize upotrebe čitavog sajta, kompajliranja (prevođenja programa napisanog u nekom od programskih jezika (Bejzik, Ce, Paskal) u jezik koji računar razume (mašinski jezik)) izveštaja o aktivnosti na sajtu za račun agrokorpa.rs, kao i za druge usluge u vezi sa aktivnostima na agrokorpa.rs i upotrebom interneta.

Google će možda proslediti ove informacije trećim licima u situacijama u kojima to zakon nalaže, ili kada pomenuta treća lica obrađuju gore pomenute podatke u ime Google-a. Google neće povezati korisničku IP adresu sa bilo kojim drugim podacima koje poseduje.

Korišćenjem kukija na sajtu agrokorpa.rs, pristajete na obradu svojih podataka preko Google-a, a na opisani način i u gore pomenute svrhe.

Takođe, korisničke podatke agrokorpa.rs može podeliti sa nadležnim državnim organima ako je to neophodno, zarad očuvanja bezbednosti i primene zakona.

Agrokorpa.rs može angažovati treća pravna ili fizička lica, tj. specijalizovane partnere, koja pomažu portalu da ostvari legitimne poslovne interese i unapredi usluge (programerske kompanije, hosting provajderi…). Ova lica mogu dobiti pristup ličnim podacima korisnika, primenjujući adekvatne mere bezbednosti i postupajući u skladu sa ovom politikom privatnosti.

Prava vlasnika ličnih podataka

U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL), vlasnik podataka u svakom momentu može da ostvari sledeća prava:

 • Pravo na informisanje: lice koje daje podatke ima pravo na informisanje o tome da li rukovalac podacima vrši obradu njegovih ličnih
  podataka i na koji način
 • Pravo pristupa: lice ima pravo pristupa svojim ličnim podacima, u cilju provere da li se njegovi lični podaci obrađuju i da li se obrada vrši u skladu sa zakonom
 • Pravo na ispravku: lice ima pravo da zatraži ispravljanje svih netačnih ili nepotpunih podataka o njemu ili njoj, kako bi se zaštitila tačnost takvih informacija i omogućila pravilna i zakonita obrada podataka
 • Pravo na brisanje i opoziv pristanka: lice ima pravo da traži da rukovalac podataka izbriše informacije o njemu ili njoj i da više ne obrađuje te podatke
 • Pravo ograničavanja obrade: lice ima pravo da traži od rukovaoca podataka ograničenje u obradi ličnih podataka
 • Pravo prenosivosti podataka: lica čiji se podaci obrađuju mogu lako da prenesu podatke koje jedan rukovalac obrađuje o njima drugom rukovaocu
 • Pravo da ne bude predmet automatizovanog pojedinačnog odlučivanja: lice ima pravo da ne bude predmet odluke zasnovane isključivo na automatskoj obradi, uključujući profilisanje, ako takvo profilisanje daje pravno dejstvo u odnosu na vlasnika podataka ili slično značajno utiče na njega ili nju.

U slučaju da dođe do bezbednosne povrede podataka koja predstavlja rizik po korisnika, korisnik ima pravo da o tome bude obavešten bez odlaganja. Takođe, u svakom momentu, ako korisnik proceni da mu je neko pravo ugroženo ili uskraćeno, može se obratiti Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije, kao nadležnom organu za ova pitanja.

Pitanja u vezi sa politikom privatnosti

Sva pitanja koje imate u vezi sa ovom politikom privatnosti i praksom portala u korišćenju ličnih podataka možete uputiti na mejl agrokorpa@gmail.com.

Promene politike privatnosti

Ukoliko dođe do izmena politike privatnosti portala agrokorpa.rs, korinici će te izmene moći da vide na ovoj stranici. Iz tog razloga, savetujemo da redovno proveravate ovu stranu zbog mogućih izmena.

Top